دانلود فایل


ارتفاق در حقوق ثبت اسناد - دانلود فایلدانلود فایل ارتفاق در حقوق ثبت اسناد ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

دانلود فایل ارتفاق در حقوق ثبت اسناد ارتفاق در حقوق ثبت اسناد از جمله مباحثي که در قانون مدني ايران مطرح شده و موادي چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقي است حق ارتفاق از حقوق عيني است که ريشه در فقه اماميه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسي قرار نگررفته است حتي قانون مدني ايران نيز به اقتضاي زمان تدوين و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقايسه با ساير قوانين مدني نظير قانون مدني فرانسه و مصر از جامعيت لازم برخوردار نمي باشد.لذا به انگيزه طرح مسائلي که در حقوق ايران و در فقه اماميه راجع به آن بررسي صورت نگرفته تحقيق پيرامون حق ارتفاق و بررسي تطبيقي آن از طريق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احياء موات و اشتراک عامه و بررسي قوانين و مقررات مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نويسندگان نظام حقوقي انگليس و آمريکا انجام شد. در بخش اول تحقيق ابتدا ملاحظاتي پيرامون حق ارتفاق به عنوان فصل مقدماتي مطرح شده است و در خلال آن پيشينه تاريخي موضوع، مفهوم لغوي و حقوقي ارتفاق بيان شده استسپس جهت درک بيشتر موضوع عناصر، خصوصيات موضوعات حق ارتفاق طي سه گفتار ارائه شده در ادامه به تقسيمات حق ارتفاق نظير حق ارتفاق ظاهر و غيرظاهر حق ارتفاق مستمر و غيرمستمر و حق ارتفاق سلبي و ايجابي که سابقه اي در حقوق ايران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش اول طرق پيدايش حق ارتفاق پيدايش حق ارتفاق مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ايجاد حق ارتفاق به موجب قانون و ايجاد حقوق ارتفاق طبيعي و پيدايش حق ارتفاق در نتيجه اعمال حقوقي انسان مانند عقد - ايقاع - مرور زمان (البته مرور زمان از سوئي از عوامل قانوني پيدايش حق ارتفاق تلقي مي شود و از سويي ديگر ممکن است از جمله عوامل انساني پيدايش حق ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است.در بخش دوم آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق مورد بررسي قرار گرفته در ضمن آن قلمرو و حدود حق ارتفاق تقسيم ملک صاحب حق، تغيير در کميت حق ارتفاق بعد از تقسيم، تکاليف صاحب حق ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و هزينه و مخارج استفاده از حق ارتفاق بيان شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند تقسيم ملک مورد ارتفاق و تکاليف مالک آن و ضمانت اجراي عدم امتناع مالک از عمل مغاير با حق ارتفاق و امکان تغيير موضوع استفاده از حق ارتفاق طي عناويني مستقل مطرح شده است در بخش سوم تحقيق به اسباب پايان يافتن حق ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به مرور زمان مسقط حق، وحدت مالکيت دو ملک مورد ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپري شدن مدت قرار داد، اعراض از حق و اسقاط آن، از بين رفتن ملک مورد ارتفاق يا ملک صاحب ارتفاق و غيرمعامله شدن يکي از دو ملک و حکم قانون به عنوان عوامل پايان دهنده حق ارتفاق اشاره شده است .فصل سوم : در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثا فصل سوم : در حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام و آثار املاک ، نسبت به املاک مجاورمبحث اول : در حق ارتفاق نسبت به ملک غيرماده 93 ـ ارتفاق ، حقي است براي شخص ، در ملک ديگري .ماده 94 ـ صاحبان املاک مي توانند در ملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت ، کيفيت استحقاق ، تابع قرارداد و عقديست که مطابق آن ، حق داده شده است .ماده 95 ـ هرگاه زمين يا خانه کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين ياخانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمين کسي ، محکوم به ملکيت صاحب زمين است مگر اينکه ديگري نسبت به آن چشمه عينا يا انتفاعا حقي داشته باشد.ماده 97 ـ هرگاه کسي از قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به ملک خود يا حق مرور داشته ، صاحب خانه يا ملک نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملک خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره .ماده 98 ـ اگر کسي حق عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنين است سايرارتفاقات .ماده 99 ـ هيچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک ديگري بگذارديا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جاري کند و يا برف بريزد مگر به اذن او. نوع فايل: wordسايز:22.4 KB تعداد صفحه:23

ارتفاق در حقوق ثبت اسناد


ارتفاق


حقوق ثبت اسناد


ثبت اسناد


اسناد


قانون مدنی


عقد


ایقاع


صاحب حق


تحقیق


جزوه


مقاله


پروژه


دانلود تحقیق


د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

چهار یادداشت درباره معماری اخیر پیتر آیزنمن

قرص های اکستاسی

خلاصه دستورالعمل اورژانس

دانلود رام رسمی اندروید 4.1 هواوی Ascend Mate (MT1-U06) بیلدنامبر C151B116

پاورپوینت الکترونیک عمومی

مقايسه ی تغيير شکل های ماندگار مخلوط های آسفالتي حاوی سربارهی کوره ی اکسيژني با مخلوط های حاوی سرباره ی کوره ی قوس الکتريک

مقاله در مورد سلسله ساسانیان

طرح لایه باز کارت ویزیت اتوسرویس خودرو

دانلود تحقیق پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه