دانلود فایل


اصلاحیه های قانون شوراها - دانلود فایلدانلود فایل اصلاحیه های قانون شوراها اصلاحیه های قانون شوراها

دانلود فایل اصلاحیه های قانون شوراها اصلاحیه های قانون شوراها قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهائي كه به شهرتبديل شده اندماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهائي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند . تبصره – كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهرك ها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/5/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران ماده واحده – متن زير به انتهاي تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه مي گردد : شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند ، وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند. درصورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد. هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت .كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/8/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ماده 1 – ماده زير به عنوان ماده ( 1) مكرر به قانون الحاق مي شود : ماده 1 مكرر – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه شهرك و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد. ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود : ماده 3 – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني ( ره ) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي يابد. تبصره – انتخاب شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزرا شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند. ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زير اصلاح مي شود : ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي روستا ، بخش و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود. ماده 4 - ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين مي شود: ماده 9 – چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود. تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس ( به تشخيص وزارت كشور ) انتخابات شوراي شهر براي بقيه دوره چهار ساله برگزار مي شود. ماده 5 – ماده و تبصره هاي زير به عنوان ماده ( 10) مكرر به قانون الحاق مي شود ماده 10 مكرر – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي گردد. تبصره 1 – در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت. تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. نوع فايل: wordسايز:20.2 KB تعداد صفحه:21

اصلاحیه های قانون شوراها


اصلاحیه


قانون شوراها


شوراها


صلاحیت شهرداران


هیأت حل اختلاف


نمایندگان شوراها


جمعیت


تحقیق


جزوه


مقاله


پروژه


د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سوال هاي كاربر نرم افزار اداري

تحقیق درباره نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS 20 ص

مقاله درباره قيمت گذارى سيستم انتقال در سيستمهاى دسترسى باز

مقاله معماری شهرستان مراغه

پاورپوینت تعاريف كيفيت.PPT

تحقیق درباره اسرائیل

فایل سرت CERT تست شده برای SAMSUNG A500

جزوه شیمی آلی 2 پروفسور مجید عبدوس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانلود فایل QCN گوشی LG G Flex D959 با لینک مستقیم

دانلود مقاله / تحقیق رشته حسابداری با عنوان رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی