دانلود فایل


مقاله درباره بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد - دانلود فایلدانلود فایل مقاله درباره بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت

دانلود فایل مقاله درباره بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:93فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : مبادي تحقيق مقدمه 1موضوع تحقيق و تبيين آن .............................. 3بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟)..................... 5انگيزه محقق در انتخاب موضوع........................... 7هدف تحقيق 8ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش)............... 9واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق ..................... 11فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش الف- سابقه نظري تحقيق ................... 12تاريخچه ................................. 21ب- سابقه عملي تحقيق ..................... 241- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در جهان 242- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران 293- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق 34ج- نقد و بررسي پ‍ژوهشهاي انجام شده مشابه موضوع تحقيق 36فصل سوم:روش تحقيق (متدلوژي)الف- فرضيات ............................. 37تعريف فرضيه 37انواع فرضيه 37فرضيات اين تحقيق ............................... 38سؤالات پژوهشي 38ب- جامعه آماري و نمونه گيري ............. 391- تعريف جامعه آماري .................... 392- جامعه آماري اين تحقيق ................ 393- تعريف نمونه گيري...................... 394- انواع نمونه گيري...................... 405- نمونه گيري در اين تحقيق .............. 40ج- جمع آوري اطلاعات....................... 431- تعريف روش جمع آوري اطلاعات ............ 432- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات ......... 433- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق...... 474- تعيين روايي روش جمع آوري اطلاعات ...... 475- تعيين پايايي روش جمع آوري اطلاعات...... 48د- روش تحقيق ............................ 481- تعريف روش تحقيق ...................... 48 2- انواع و روش هاي تحقيق ................ 493- نوع و روش اين تحقيق .................. 50فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعاتالف- تجزيه و تحليل سؤالات چند جوابي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار ستوني)...... 51ب- تجزيه و تحليل سؤالات تشريحي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي)................................... 68ج- تجزيه و تحليل فرضيات (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار دايره اي )........................ 71فصل پنجم: تفسير نتايج پژوهش1- نتيجه تحقيق........................... 78الف- نتايج كلي و فرضيات.................. 78ب- نتايج كلي سؤالات تشريحي................ 802- پيشنهادات و نظرات اصلاحي............... 82الف- پيشنهادات محقق...................... 82ب- استنتاج كلي از پيشنهادات پاسخ دهندگان. 833- مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع 844- محدوديت ها و مشكلات اين تحقيق.......... 865- فهرست منابع(كتابنامه)................. 876- پيوست(ضمائم)نمونه پرسشنا چكيده :امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ، پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ، ورزشي ، اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ، سهم والدين و همسالان ، تلويزيون ، اينترنت ،موسيقي ،... ، مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ، خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ، درصدها ، نمودارها تجزيه و تحليل شده است .جامعه آماري نيز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (69%) سنجيده شد. 1- مقدمه :در سايه ي تحولات عظيم علمي و فناوري هاي جديد در جهان امروز پديده اي بنام اوقات فراغت شكل گرفته است پديده اي كه از يك سو زمينه اي مناسب براي رشد ابعاد مختلف وجود آدمي و رسيدن به كمال و سعادت است و بستري مطلوب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي نهفته در درون و از سوي ديگر آبستن مشكلات جدي و جديدي براي نسل امروز و نسل هاي آينده است كه اگر با علم و آگاهي با آن روبرو نشويم و برنامه اي مدون و منظم براي برخورد با آن نداشته باشيم ،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذيري خواهيم شد .توجه به اين نكته بسيار مهم است كه اوقات فراغت بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي است كه نحوه ي گذراندن آن هم ممكن است باعث سلامت ، رشد و كمال فرد شود و هم موجب كندي ، انحراف و انحطاط آدمي گردد بخصوص در دوره ي نوجواني ، اوقات فراغت اهميت زيادي دارد زيرا نوجوان از يك سو مايل به برقراري ارتباط با ديگران ،به ويژه همسالان است ، از يكنواختي گريزان است و در كارها و امور زندگي خود تنوع مي خواهد و از سوي ديگر هنوز به پختگي كامل نرسيده است اگر نوجوان براي گذراندن اوقات فراغت ، درست راهنمايي نشود ممكن است به انجام اموري گرايش پيدا كند كه آثار نامطلوبي براي او خواهد داشت .والدين بايد در داخل منزل فضايي بوجود بياورند كه نوجوان بخشي از اوقات خود را در كنار پدر و مادر بگذراند درست است كه او به همسالان و دوستان گرايش بيشتري دارد ولي اگر والدين با وي ارتباط عاطفي و اجتماعي مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت مي شود ، از گفتگو با آنان لذت مي برد و در برقراري ارتباط با ديگران نيز افراط يا تفريط نمي كند از طرف ديگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر مي برد و در بيرون از مدرسه نيز عمدتا ً با دوستان خود ارتباط دارد ، نقش مدرسه در راهنمايي او براي گذراندن اوقات فراغت بسيار مؤثر است مدرسه مي تواند فعاليت هاي فرهنگي و تفريحي سالم پيش بيني كند و بطور غيرمستقيم رفتارهاي ديني ، اجتماعي و فرهنگي مورد انتظار را در دانش آموزان تقويت نمايد بويژه در ايام تابستان كه دانش آموزان از درس و بحث و تكليف رسمي فارغ شده اند تنظيم برنامه ي مناسب براي اوقات فراغت آنان لازمه ي رشد و كمال ايشان است والدين و مربيان نبايد بطور افراطي در كارهاي نوجوان دقيق شوند ، ولي بررسي ، قضاوت و داوري درباره ي رفتار او و نحوه ي سپري نمودن اوقات فراغت را هميشه در نظر داشته باشند.

مقاله درباره بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد


تحقیق درباره بررسی میزان و نحوة گذراندن ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اشتراك حجاب در اديان ابراهيمي

تحقیق در مورد تكنولوژي آموزشي و رسانه ها 39 ص

تحقیق درباره کارآموزی برق بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين

تحقیق درباره وبلاگ چیست

مقاله درس اصول فقه 1 مبحث : مشتق

پروژه معماری حمام های تاریخی ایران(word)

تاثیر اینترنت بر کسب و کار الکترونیکی

برق هسته ای

دانلود پاورپوینت محيط سازمان Organization environment در 44 اسلاید

برق هسته ای