دانلود فایل


مقاله درباره عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانيون بوسيلة عقيدتي سياسي ناجا جهت تبليغ دين - دانلود فایلدانلود فایل مقاله درباره عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانيون

دانلود فایل مقاله درباره عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانيون بوسيلة عقيدتي سياسي ناجا جهت تبليغ دين لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:53با مديريت روحانيون 1- مبلغ ديدن 2- مديريت فرهنگي فرهنگ سازي در نيروهاي مسلح- رعايت :1- اخلاق 2- آداب اجتماعي 3- هم شأن حكومت اسلامي هدف اسلامي كردن فضاي نيروهاي مسلح بود 1- اختيارات قانوني 2- توان اجراي قانون تعديل روحيه نظامگري مقابل روح نظامگيري روحاني داراي روح متواضع و معتدل است و اختياري از خودش نمي بيندآرامتر – ساكت تر و عالم تر- زاهدتر- عدم علاقه به تعريف تمجيد و مقامبراي همين محراب مسجد را كوتاهتر مي سازند كه روحاني متواضع باشد و خود را پايين تر ببيند. روحاني نبايد تملق و چاپلوسي كند و در برابر باطل حقيقت گو باشد و عدم انفعال داشته باشد. روحاني بايد مستقل باشد. فرماندهي كل قوا اقناعي است يعني بايد قانع كند.براي شليك هر گلوله به سمت اهداف بايد نيروي تحت امر با پاسخ مناسب توجيه شود. براي چي بزنم ؟به كي بزنم ؟چرا بزنم ؟لذت بردن از احترامات نظامي دور شدن از فضاي روحاني است 1- معادل ليساني، پيماني استخدام بشود. 2- معادل فوق ليسانس، استخدام مي شود. براي استخدام روحاني، او كنترل علمي- امنيتي ميشود و بايد صلاحيت فردي، خانوادگي و اجتماعي داشته باشد. با حرمت گذاشتن به قوانين پادگانها و نظامگيري روحيه انساني و اسلامي را به بدنه نظاميها بدهد. 1- سركشي به اتاق نظامي ها 2- گوش دادن به درد و دلهاي نظاميها با همكلام شدن روحانيها با سربازها آمار خودكشي ها كاهش يافت. (آمار شنيداري بوده) با رفتار درست و تربيت اسلامي سلامت و صحت نظام بالا مي رود. اقتدا به روحاني نياز به باور دارد و ربطي به رتبة او ندارد. در مورد عملكرد روحانيون سازمان سنجش نيست. شهر جهرم مردم ديداري دارد البته تحقيقي نيست و فقط نظريه شخصي است. دعوت از روحاني خوش اخلاق در مجلس عروسي سربازها نيروهاي انتظامي بستر گناه و معصيت است. در نيروهاي انتظامي ناظر ايمان و دين خود فرد است. روحانيون زيادي با خانواده افراد نيروهاي مسلح ارتباط خوب دارند و به مشكلات آنها و جوانان آنها رسيدگي ميكند. روحانيون خوب در مجموعه نيروي مسلح تأثير خوب داردروحانيون ديكتاتوري و اداري محوري را از نيروي مسلح دور كرده اند. اعزام روحانيون به مناطق و مأموريتها در هفتة ناجا- محرم- ماه رمضان و دهه فجر صورت مي گيرد. روحانيون از طريق دفتر ولي فقيه در قم جذب و اعزام ميگردند. اعزام بوسيلة معاونت تبليغات ع. س صورت مي گيرد. مكان اعزام تقريباً داوطلبانه از طرف روحاني انتخاب مي شود. دفتر ع.س در رقم ليست روحانيون را از شوراي مديريت حوزة علميه قم و دانشگاه رضوي مشهد دريافت ميكند. حقوق مبلغها با توجه به موارد زير تعيين مي گردد. 1- ميزان تحصيلات 2- معروف بودن 3- توانايي او مبلغان معمولي حدوداً در ماه نود هزار تومان دريافت مي كنند. در ع. س روحاني مجرد استخدام نمي شود. فلسفه وجودي عقيدتي: ارتش ژاندارمري شهرباني همه شاهنشاهي هستند كارمندان مهم نبودند ولي نيروهاي نظامي و انتظامي خطرناك بودند با نگاه فرهنگي و پيشگيري بايد انقلاب دروني در نيروها ايجاد كنند با آموزش اسلامي و ديني نيروها را پرورش دهند. پرورش نيروهاي معتقد به نظام با ديد مذهبي با ايجاد مسائل اداري كمي از مسائل پرورشي عقب ماندند.نيروهاي مسلح ما منش اسلامي دارند. سؤالات شرعي خود را در حيطة وظايف شان از روحانيون مي پرسند. خانواده در منش پليس اثرگذار است. وضع اقتصادي در منش پليس اثر گذار استمبلغ بايد خودش اصلاح شده باشد- خودش عامل باشد- بايد الگو باشد عوامل مؤثر در خروج در انسانيت و تدين را كاهش بدهيم- رسيدگي به معيشت مأموران مستأجر صاحب خانه قاچاق فروش) كمتر 300-400 هزار تومان خط فقر است. به خانواده هاي كاركنان بايد رسيدگي شود حتي از لحاظ فرهنگي شرايط اثرگذاري را بيشتر كرد خانواده اثر زيادي دارد. نگاه به مدرك تحصيلي ارتباطات سازمان:بازرسي حفاظت اطلاعات در اسلام كمين گذاشتن براي جلوگيري حرام است. اين دو معاونت جهت پاكسازي نيرو بوجود آمده ولي كاربردي كه ع. س دارد را ندارندنحوة برخورد سازماني با همكاران بايد اصولي باشد. بايد چه كنيم كه قلبها را پاك كنيم؟ روحاني بايد در قلب مأمور برود. 12 فروردين 70 ادغام شهرباني – ژاندارمري- كميته جذب عقيدتي: 6 ماه طول مي كشد كميته عقيدتي نداشتعقيدتي ژاندارمري و شهرباني از نيروهاي خوبي تشكيل شده بود. سردار دروس روحاني را خوانده است- فوق ليسانس حقوق دارند. عدم آگاهي از تكاليف شرعي و احكام – بچه هاي كميته زن و مردي كه ارتباط جنس داشتند همانطور لاي پتو مي پيچيدند. دانشگاه علوم انتظامي تدريس مي كنند- از شاگردان شهيد بهشتيدر استان سمنان زن و مرد زناكار را فقط حد مي زديم و از كتك خوردن او توسط مردم جلوگيري كرديم.بايد آگاه به مسائل و احكام دين و شرع بود.با نگاه آموزش دادن به معاوننت آموزش رفتم ولي ارضاء نشدم 10 سال معاون طرح و برنامه بودم باز ارضا نشدم. در معاونت تبليغات تأثير گذار شدم با تهيه فيلم- نماز خواندن سرباز در نمازخانه پاسگاه. در آذربايجان اسم زينب را روي دختر نمي گذارند چون مصيبت كش است.با انگيره اثر گذاري به عقيدتي آمده ام.ابزارهاي متفاوت براي تزريق انديشة ديني وجود دارد مثل چاپ كتاب- سمعي بصري در جبهه شب خوابم نمي برد ديگران را باد زدم- بيداري خود را منشأ ثواب كردم. نمايشگاه پليس و نماز را به پا كردم.چه اشكالي دارد در موقع نماز ماشين پليس جلوي مسجد بايستد و مأموران وضو بگيرند و نماز بخوانند. عكس نمازگزاران كه پليسها آب و سيل را با كاسه بر مي گردانند تا زير نمازگزارها نروند بسيار تأثير گذار شد.با هنرهاي نمايش و تجسمي ميتوان تأثير گذار بود. فيلم صيانتي جرم هاي مأموران: 1- مسائل اخلاقي 2- رشوه3- مواد مخدربايد خود ساخته باشيم 1- تبليغي و تقويت ع. س2- تبليغ و تشريح موقعيت روحانيت3- اثر بخش روحانيت در تهذيب افراد 4- عدم گرايش تهذيب يافته در كارهاي خلاف در اداره يكي از افراد مراجعه كرد و اعلام كرد از كشوري ميز پولش را برداشته اند (سيصد هزار تومان) دو پيچ را باز كرده و برده بودند. از روي احساس شخصي را خواستم كه راننده بود و به ماشين خسارت زده ولي نمي توانست پول را به تعميرگاه بدهد- فقير هم بوده- با او صحبت كردم اول قسم خورد و منكر شد ولي بعد اعتراف كرد كه پول را خورده فقط 36 هزار تومان آن را مانده بود- كشف نقطة تأثيرگذاري او كاري بود كه كردم، پول دزدي را به صورت اقساط گرفتم.

مقاله درباره عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة عقیدتی سیاسی ناجا جهت تبلیغ دین


تحقیق درباره عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون ب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره فعالیت بدنی و سلامت

پاورپوینت آماده داستانهای کوتاه زیبا

مقاله تاریخچه علم روانشناسي

دانلود تحقیق ارتعاشات

معماری در خانه‌های ایرانی

بک دراپ تولد تم هواپیما -کد 4062

طرح لایه باز تراکت شیرینی سرا

دانلود پروژه صنعت خودرو سازي

آمار نمرات درس ریاضی در کلاس به همراه فایل اکسل

بنر کربلایی -لایه باز- سری اول