دانلود فایل


دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي، آزمون های آماری-189 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي، آزمون های

دانلود فایل دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي، آزمون های آماری-189 اسلاید فصل اولآمار توصیفیدراین فصل مسائل زیر بررسی می شود:•-مفاهیم اساسی•-شاخص های گرایش مرکزی•-شاخص های پراکندگی•-جدول توزیع فراوانی•-نمودارها•-چولگی و برجستگی•-کدگزاری•-جامعه آماری دو بعدی فصل دوماحتمالدراین فصل مسائل زیر بررسی می شود:•1- فضای نمونه•2- پیشامد•3- شمارش•4- اصول شمارش•5- جایگشت•6- ترکیب•7- احتمال•8- تابع احتمال•9- قوانین احتمال•10- احتمال شرطی•11- دو پیشامد•12- فرمول بیز فصل سومتوزيع متغيرهاي تصادفيدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:•1- متغیر تصادفی•2- متغیر تصادفی گسسته•3- متغیر تصادفی پیوسته•4- تابع توزیع F(x)•5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی•6- تابع توزیع توام•7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای•8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی•9- استقلال دو متغیر تصادفی•10- امید ریاضی•11- گشتاورها•12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی•13- چولگی و برجستگی در جامعه•14- تابع مولد گشتاورها•15- نامساوی مارکف و چبیشف فصل چهارم توزيع هاي احتمال خاصدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:•1- توابع احتمال خاص گسسته•2- توابع چگالي احتمال خاص پيوسته فصل پنجم توزیع های نمونه گیری در این فصل مسائل زیر بررسی می شود:1- برآوردگر2- توزیع مشترک3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل4- توزیع میانگین5- قضیه حد مرکزی6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای7- توزیع واریانس نمونه8- توزیع t9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه فصل 6برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامترفصل 7آزمون فرض هاي آماريفصل 8 همبستگي و رگرسيوندر این فصل مطالب ذیل ارائه می شود:•ضریب همبستگی•خط رگرسیون•پیش بینی•آزمون فرض برای b•آزمون فرض برای a••

پاورپوینت


دانلود پاورپوینت


powerpoint


پاورپوینت درسی


ppt


pptx


پاورپوینت اموزشی


پاورپوینت درسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی


پاورپوینت مقطع متوسطه


پاورپوینت دبیرستانی


پاورپوینت درس فارسی ریاضی علوم مطالعات اجتماعی دین و زندگی


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد قیصر امین‌پور

دانلود پروژه انرژی خورشیدی و کاربردهای آن

مقاله درباره بررسي سيستم آتشبازي معادن

تحقیق درباره نحوه محاسبه ديه (فایل word)

تحقیق درباره ابوریحان بیرونی

آموزش شیوه فلش و پارتیشن بندی lg g3

بک دراپ نوزاد ظرف و پولیش -کد 2280

بک دراپ نوزاد ظرف و پولیش -کد 2280

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی هشتم (قوه قضاییه)

پاورپوینت سیستم های هوشمند و حسابداری